La momentul de față folosiți un browser depășit. Pentru o navigare mai rapidă și mai sigură vă rugăm să faceți upgrade.

Prelucrare Date cu Caracter Personal

Regulamentul General Protecție Date – RGPD nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 16, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European (1),

(1)JO C 229, 31.7.2012, p. 90. având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2)JO C 391, 18.12.2012, p. 127. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3)Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în primă lectură a Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016.

Citește mai departe
Modele cereri exercitare drepturi persoană vizată
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificarea
Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor
Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii
Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie
Informare privind politica de prelucrare datelor cu caracter personal prin mijloace video

1. Scopul prelucrării prin mijloace video

I.I. MIHALACHE ANA - Pensiunea Anca, prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în organizație, al asigurării securității spațiilor și bunurilor organizației, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul organizației.

Citește mai departe
Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal

1. PRECIZARI GENERALE

I.I. MIHALACHE ANA - Pensiunea Anca este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor- RGPD) și a legii 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD.

Citește mai departe
Politică Cookies

Această politică se referă la cookie-urile, paginile web și aplicațiile mobile operate de I.I. MIHALACHE ANA - Pensiunea Anca

Ce sunt Cookie-urile ?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Chrome, Safari, Firefox) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-driverul utilizatorului).

Citește mai departe
GDPR Cookies

I.I. MIHALACHE ANA - Pensiunea Anca respectă și aplică cerințele din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Utilizăm cookies, conform politicii menționate, iar continuarea navigării exprimă acordul dumneavoastră privind folosirea acestora.